Quico Cadaval - ESPAÑA

Quico Cadaval - ESPAÑA

Musicoterapia Científica Aplicada

É un actor, director, adaptador teatral e o impulsor do movemento de contacontos xurdido en Galicia na década dos noventa.

En 2011 recibiu o Premio Cultura Galega das Artes Escénicas que outorga a Xunta de Galicia. Premio Max, en la categoría de Mejor Autor Teatral en Gallego, por su obra Shakespeare para Ignorantes.